WukoljinStan
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

WukoljinStan


 
HomeHome  portalportal  GalleryGallery  TražiTraži  RegistracijaRegistracija  LoginLogin  

 

 ZLOCIN I ISTOCNOJ BOSNI

Go down 
AutorPoruka
mumin
ZLOCIN I ISTOCNOJ BOSNI Empty
KomentarNaslov komentara: ZLOCIN I ISTOCNOJ BOSNI   ZLOCIN I ISTOCNOJ BOSNI Zzzzzr10Sun Oct 04, 2009 7:19 pm


Bošnjaci.Net: Spomenuli ste pasivnost bošnja?ke intelegencije... DŽUNUZOVI?:

Da,što se ti?e pasivnosti bošnja?ke inteligencije i ''isplatnijih'' tema,
to je velika boljka Bošnjaka. Bošnja?ki akademici, intelektualci se
plaše stati u zaštitu svog naroda. Kada bošnja?kim intelektualcima
govorite o potrebi
ZLOCIN I ISTOCNOJ BOSNI 380_Anes_Dzunuzovic_naslovnica1
Naslovnica Džunuzovi?eve knjige

Knjigu možete nabaviti i poru?iti u Udruženju 'Mladi muslimani' na tel +387 33 271 741, ili na mail: mmuslim@bih.net.ba.
Bošnja?e i Bošnjakinjo,
kupovinom ove knjige saznat ?eš ko su zlotvori naroda tvog. Zato vas
pozivamo da naru?ite i kupite ovu knjigu i time omogu?ite autoru da
nastavi sa istraživanjem koje je zapo?eo o zlo?inima nad Bošnjacima u
Krajini.
Bošnja?kog
nacionalnog projekta, o bošnja?koj akademiji nauka oni vas utišavaju,
strah ih pobje?uje. Odmah nacionalni projekt zamišljaju kao nešto
opasno. Pa ne?emo mi praviti agreosrski, osvaja?ki nacionalni plan,
nego plan opstanka, afirmacije, i razvoja svog naroda, to nam treba i
to moramo hitno uraditi, ina?e nisam optimisti?an za opstanak svog
naroda.

Bošnjaci.Net: Kakav je interes za vašom knjigom. Posebno me zanima
kako je ona prihva?ena kod onih o kojima se piše. I žrtava i zlo?inaca
DŽUNUZOVI?:
Knjiga
je prakti?no tek izašla, bio je ramazan pa nije još bila ni promocija.
Bilo je par napisa u medijima, i par televizijskih priloga. Ali je i to
izazvalo reakcije. Javljaju se Bošnjaci koji su izbjegli iz isto?ne
Bosne na zapad. Interesuje ih gdje i kako mogu nabaviti knjgu. Pa ovu
priliku ?u iskoristiti i re?i da se knjiga može nabaviti i poru?iti u
Udruženju ''Mladi muslimani'' na tel +387 33 271 741, ili na mail: mmuslim@bih.net.ba.
Može se kupiti i u ve?im knjižarama u Sarajevu, Tuzli, a potrudi?emo se
da je distribuiramo i u knižare drugih bh. gradova. Što se ti?e
reakcija zlo?inaca još je nema. Bilo je dok sam objavljivao u Saffu feljton
o zlo?inu u isto?noj Bosni na temelju kojeg je i nastala ova knjiga.
Bilo je tada prijetnji, a sada ih, bar još, nema. A pogledajte, zašto
bi iko od njih reagirao kad im nikakva opasnost ne prijeti. Mislite da
?e zbog ove knjige neko od njih biti uhapšen, vjerujte da ne?e. I zašto
bi oni uop?e reagirali. Pa svega 50-ak zlo?inaca iz isto?ne Bosne do
sada se našlo pred sudom. Mnogi su oslobo?eni, ili su dobili mizerne
kazne. A oni koji su osu?eni poput Gojka Jankovi?a koji je ubijao i
silovao po Fo?i, a danas leži u fo?anskom zatvoru, u haman apartmanu,
gdje mu zatvorski ?uvari uga?aju kao junaku. I zašto bi oni reagirali
na ovu knjigu.

Izostala podrška
Bošnjaci.Net: Knjiga 'LANET OSLUN - Zlo?in nad Bošnjacima isto?ne Bosne' je
svojevrstan dokument. Razgovarali ste s velikim brojem žrtava i njihova
svjedo?enja sa?uvali od zaborava. Koliku podršku imate od naših ljudi
na vlasti. Koliku od biznismena i politi?ara iz isto?ne Bosne?
DŽUNUZOVI?:
Moram
re?i da do sada nisam imao ni?iju podršku. Niti politi?ara, niti
biznismena. Nekim od naših politi?ara poslao sam knjigu, niko se do
sada nije oglasio. A što se ti?e biznismena iz isto?ne Bosne, u
pripremi knjige, pred njen izlazak iz štampe, na puno adresa sam uputio
dopis sa zahtjevom da se ovaj projekt podrži na na?in da se u pretplati
otkupi odre?eni broj knjiga i time olakša štampa. Me?utim, javio se
samo jedan biznismen koji je porijeklom iz isto?ne Bosne, a ?ije ime
sada ne bih pomenuo, ali mu se svakako zahvaljujem. A, zanimljivo,
javila se
Razmišljati i praviti bošnja?ki nacionalni projekt
Bošnjaci.Net: Ratni sukobi su prestali na ovim prostorima ali i ne
prestaju etni?ka ?iš?enja Bošnjaka sa podru?ja o kojem Vi pišete samo
drugim metodama. U Sandžaku, npr. ?e Bošnjak vrlo teško na?i
zaposlenje. Isto je stanje i u manjem bh entitetu. Bošnjake Gore
prisvajaju svi i Turci i Srbi i Bugari. Samo Bosna šuti. Vi ste
novinar. Može li se barem nekim medijskim projektom uraditi nešto više
ili barem skinuti veo sa svega što se radi Bošnjacima na ovim
prostorima?
ZLOCIN I ISTOCNOJ BOSNI 130_Anes_Dzunuzovic2121DŽUNUZOVI?:

Mora se odgovornije nastupiti iz Sarajeva. Moraju politi?ari,
intelektualci, kulturne, intelektualne institucije Bošnjaka iz Sarajeva
biti aktivnije, pokazati interes za Bošnjake van Federacije. Moraju
SDA, SBiH, biti odgovornije prema svom narodu van Bosne, a posebno
odgovorniji moraju biti Preporod, VKBI. Mora se napraviti bošnja?ka
akademija, ili nazovimo kako god ho?emo to društvo bošnja?kih
intelektualaca koji ?e razmišljati i praviti bošnja?ki nacionalni
projekt. Mora se napraviti ozbiljna studija o historiji Bošnjaka, mora
se napraviti studija o stanju Bošnjaka u svim državama nastalim
raspadom Jugoslavije, mora se poraditi na medijskim projektima,
prinatanim, elektronskim medijima. Danas ih gotovo nemamo u Bosni, a ni
van nje. Portal Bošnjaci.Net. jedan je svijetli primjer medija koji je
dostupan svakom Bošnjaku na planeti, koji puno daje i koji mora imati
ve?u podršku iz Bosne. Mora se puno toga uraditi, a mora krenuti iz
Sarajeva. Ohrabruje najvaljeni Sabor, ali ako se donesu neki konkretni
ciljevi, neka rezolucija koja ?e biti platforma širem bošnja?kom
nacionalnom projektu, a koju ?e svi prihvatiti i koje ?e se držati. A
da li ?e to i?i kod Bošnjaka? Nažalost teško.
Zajednica
sandža?ke dijaspore iz Njema?ke koja je odre?enim nov?anim sredstvima
podržala ovaj projekt. I to je zasad sve, i upravo to potvr?uje one
teze koje sam znio ranije.

Bošnjaci.Net: Da li Vas je nakon objavljivanja knjige kontaktirao
neko iz Tužilaštva BiH, ili nekog drugog tužilaštva koje se bavi ratnim
zlo?inima. Da posudi dokumente i izjave ili barem da provjeri
istinitost navoda u Vašoj knjizi?
DŽUNUZOVI?:
Nažalost nije. A
to opet potvr?uje ono što sam ranije pisao da zlo?inci mogu biti
spokojni i da mogu svoja pokoljenja u?iti kako u nekom novom ratu mogu
slobodno ubijati Bošnjake jer ih nakon toga niko ne?e proganjati. Nakon
Drugog svjetskog rata zlo?inci su amnestirani, a pravda koja ''stiže''
zlo?ince iz zadnje agresije ravna je amnestiji.

Zaboravljeni povratnici
Bošnjaci.Net: 'Lanet olsu' je prizivanje prokletstva. Jeli krik
jedino što je ostalo Bošnjacima. Može li se uraditi nešto konkretnije
da se u te gradove iz kojih su na najbrutalniji na?in istjerani, vrate
njihovi stanovnici?
DŽUNUZOVI?:
Teško, uprkos optimizmu koji
se ?uje iz usta naših politi?ara. Nešto se moglo uraditi odmah nakon
okon?anja agresije, kada se izbjegli Bošnjaci nisu još bili snašli po
svijetu, sada je teško nagovoriti nekog ko je izbjego iz nekog sela kod
Fo?e ili Kalinovika u Švedsku, Ameriku da se vrati i zapo?ne život bez
ikakvih uslova. Djeca koja su ro?ena u izbjeglištvu, ako ih roditelji
?emu ne nau?e, nemaju puno od bošnja?ke kulture, tradicije, vjere,
osje?aja, nostalgije, prisnosti Bosni. To je realnost. Dakle, nakon
agresije u povratak je trebalo uložiti sve, uzeti kredite ako treba i
vratiti Bošnjake. Siguran sam da su arapske zemlje bile spremne pomo?i.
Naravno, bilo je tu i ko?nica, ?etnici nisu mirovali, Republika Srpska
je nastavila borbu i nakon Dejtona, sprje?avan je povratak ubistvima,
provokacijama, maltretiranjima. Ali, da smo mi usmjerili sve kapacitete
prema povratku ne bi nas to sprje?ilo. A nismo, nažalost. Sada to
posebno nije slu?aj, sada se bošnja?ke politi?ke partije bore samo za
glasove u Federaciji, pa im odgovara da izbjeglice iz isto?ne Bosne i
drugih krajeva Republike Srpske glasaju u Federaciji, da njima daju
glasove, da u?vrste njihovu vlast u Federaciji. I zbog toga gotovo da
ništa ne rade da pomognu povratnike. Pa ti ljudi nemaju zdravstveno
osiguranje, oduzimaju im se odre?ene privilegije kada se prijave u
Republici Srpskoj, a te im privilegije ukidaju bošnjaki politi?ari. A,
puno je i nepoštenja u podjeli donacija povratnicima, nije propaganda
nego istina da se donirane mašine i sredstva ?esto dodjeljuju onima
kojima ne trebaju, koji nisu istinski povratnici. Nažalost, kao što sam
ve? rekao sarajevski glamur je dovoljan bošnja?kim politi?arima.
Žalosno, ali istinito. Treba pomo?i Islamsku Zajednicu u nastojanju da
se obnove i naprave džamije. Tamo gdje je u povratni?ko selo
napravljena džamija osjeti se sigurnost i boljitak. Ali, treba u?initi
sve da se u tim naseljima obezbjede i stalni imami, da djele sudbinu sa
narodom i to bar unekoliko može pove?ati povratak.

Nakon isto?ne Bosne istražujem zlo?ine u Krajini
Bošnjaci.Net: Koliko znam, ve? radite na pripremi materijala za još
jednu knjigu sli?ne tematike. Možete li nam konkretnije re?i o kakvoj
se knjizi radi?
DŽUNUZOVI?:
Nakon isto?ne Bosne, tokom
protekle agesije, najviše su stradali Bošnjaci u Krajini, na prostoru
Pounja. Trenutno pomalo istražujem te zlo?ine, me?utim, imam ko?nica.
Fizi?ki sam daleko od Krajine, a nema istraživanja dok niste na licu
mjesta, me?u svjedocima, preživjelim, a za to mi sada treba dosta
sredstava kojih nemam, pa ako šta obezbjedim od plasmana ove knjige
možda se podrobnije posvetim i tom kraju. Zasada je to površno
istraživanje.
Na vrh Go down
cibeg
Admin
AdminZLOCIN I ISTOCNOJ BOSNI Empty
KomentarNaslov komentara: Re: ZLOCIN I ISTOCNOJ BOSNI   ZLOCIN I ISTOCNOJ BOSNI Zzzzzr10Thu Mar 11, 2010 5:32 am

Ovu poruku sto saljes,moras pitati ove ljude koji su ovo pisali a ja sam samo to kopirao i prenijo ovdi
Mene to nimalo ne zabrinjava a koga zulja neka trazi lek.
Na vrh Go down
 
ZLOCIN I ISTOCNOJ BOSNI
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
WukoljinStan :: Razno-
Idi na: